O’g’ri tush

O’g’ri. Taralabedod odamlar bunday tush ko’rsalar baxtsizlikka uchraydilar. Tush sohibi o’zini o’g’ri sifatida ko’rsa va uni mirshablar ta’qib qilayotgan esa, o’ngida obro’si to’kiladi va ishlaridan putur ketadi. Agar tush sohibi o’g’rini ta’q ib qilayotgan bo’lsa yoki uni ushlab olgan bo’lsa, u holda ; o’ngida dushmanlari ustidan g’alaba qozonadi. Agar uyin gizni yoki ish joyingizni o’g’ri urgan bo’lsa, bilingki, o’ngingizda har qanday sharoitda o’z e’tiqodingiz uchun qat’iy turishingiz va e’tiqodingizning amalga oshishi uchun kurashishingiz kerak. Xullas, tushda o’g’rini ko’rish hayotda ehtiyot bo’lishga ishora qiladi.

(Visited 5 084 times, 1 visits today)

Related posts