Mahbus tushida uchayotganini

Spread the love

Uchmoq. Mahbus tushida uchayotganini ko’rsa, ozod bo’lishiga, kimki o’zi ning qanotsiz uchayotganini ko’rsa, uyjoyini almashti rishga, agar musofir kimsa uchganini tushida ko’rsa, o’ngida vataniga qaytishiga ishoradir.

(Visited 171 times, 1 visits today)