Kimki tushida ko’z oldida bizbizakning

Bizbizak. Kimki tushida ko’z oldida bizbizakning tin  may aylanayotganini ko’rsa, yaqin o’rtada hayotida voqea va hodisalar shu qadar tez kechar ekanki, o’ylashga ham imko  ni qolmas ekan. Bizbizakni tushda qo’yib yuborish hayot  dagi ma’naviy o’zgarishlardan dalolat.
Bilakuzuk. Agar tushingizda birovga bilakuzuk ber  sangiz, sizga qaerdandir bir yaxshilik etadi, oltin bila  kuzuk ko’rsangiz, o’ngingizda biron merosga ega bo’lasiz, deb ham ta’bir qiladilar. Agar qiz bola bilagida bila  kuzuk ko’rsa, o’ngida barvaqt turmushga chiqadi, agar bila  kuzugini yo’qotsa, uni ko’ngilsiz voqealar kutadi. Ammo oltin bilakuzukni muabbirlar aksariyat soxtakorlikka yo’yadilar.

(Visited 238 times, 1 visits today)
Rate article
DAVOLASH
Add a comment
error: Content is protected !!