Kimki tushida bezgak bo’lganini ko’rsa

Bezgak. Kimki tushida bezgak bo’lganini ko’rsa, bu yax  shilikka yo’yilmaydi; tushda bezgak bo’lganni ko’rish gu  nohga, o’limga yo’yiladi.
Bezovtalik. Agar kishi tushida bezovta bo’layotganini yoki qandaydir joyda sababsiz yugurayotganini ko’rsa, o’ngi  da dushmaniga qattiq zarba berib, uni engar ekan. Tushda kishi o’zini hayajonli va bezovta ko’rishi o’ngdagi mu  vaffaqiyatga ishora. Agar kishi tushida o’zining bezovta  ligini asossiz deb bilsa, o’ngida moliyaviy inqirozni boshidan kechiradi.

Bekorchilik. Tushida o’zini bekorchi bo’lganini ko’rgan kishi o’ngida ko’zlagan maqsadiga etisha olmaydi. Agar ju  vonning tushiga tarallabedod hayot kechirayotgani kirsa, uning eri hech narsaga arzimaydigan yigit ekan.

(Visited 161 times, 1 visits today)
Оцените статью
DAVOLASH
Добавить комментарий
error: Content is protected !!