Imom

Imom. Kishi agar gushida imomlik qilsa, yuksak bir marta baga erishishidan va so’zi o’tkir bo’lishidan dalolat. Is moil (a.s.)dan rivoyag qiladilarki, har kim tushida imom bo’lib, namozni qancha komillik bilan o’qisa, obro’ top gay. Agar namozda nuqsonlikka yo’l qo’ysa, moliga nuqson etgay (10, 49). Ismoil ‘alayhissalomning ushbu ta’biri tajribada ko’p sinalgan.

(Visited 246 times, 1 visits today)

Related posts