Hayz kelishining buzilishi

Hayz kelishining buzilishi
Gullab turgan mingyilgul giyohidan tayyorlangan sharbat 2 oshkoshikdan kuniga 3 marta ovkatdan oldin kabul kilinadi. Bu hayz kelishini me’yorlashtirib, yurak faoliyatini yaxshilaydi.

(Visited 568 times, 1 visits today)

Related posts