Fermentlar

Fermentlar – organizmdagi kimyoviy jarayonlarni tezlashtiruvchi murakkab oqsillar hisoblanib, metabolizm jarayonida asosiy ahamiyatga ega bo’ladi.

(Visited 601 times, 1 visits today)

Related posts