Erkak xotinidan zerikkani

Erkak xotinidan zerikkani

Erkak xotinidan zerikkani Ба`зи оилаларда ер-хотин муносабатларининг совиши кузатилади. Бунинг о`зига хос сабаблари бор, албатта. Ушбу мақоламизда о`ша сабабларни, я`ни, еркакларнинг о`з аёлидан зерикиши, совишининг ба`зи белгиларини ёритишга ҳаракат қилдик. Аёл киши еридаги о`ша о`згаришларни дарров пайқаб, уларни бартараф етиш чорасини ко`ришга ҳаракат қилиши лозим. Акс ҳолда бу совиш чуқурлашиб бориб, о`рта бутунлай бузилиши, охир оқибат о`ша оила инқирозга юз тутиши мумкин. Шунинг учун аёллар бу борада ҳушёр бо`лишлари лозим.

 


О`з о`рнида еркаклар ҳам о`з аёлларида қуйида зикр қилинадиган белгилардан бирортасини сезсалар, бу муаммодан қутулиш ё`лини излашлари лозим бо`лади. Токи оилалар бузилмасин, аксинча, ер-хотин бир-бирига меҳрли, илтифотли бо`либ, оилалари мустаҳкам, турмушлари обод бо`лсин.
Шундай қилиб, мазкур аломатлар қуйидагилар:

1. Ер аёли билан бирга о`тирганда ҳеч гаплашмай, жим о`тириши.
2. Аёли бирор ишни чиройли қилиб, тезда бажарса ҳам, уни раг`батлантиришга, ко`нглини ко`таришга уринмай, бепарво бо`лиши.
3. Хотинининг қилган ишларини ко`п танқид қилиб, турли айблар топиши.
4. Хотинининг арзимас, кичик хатоларини ҳам катталаштириб гапириши.
5. Хотин о`з ота-онасини ко`ргани бориб, у ерда узоқ қолиб кеца ҳам парво қилмаслиги.
6. Ер ог`айнилари билан ко`чага ҳадеб чиқиб кетавериб, уйида, аёлининг ёнида жуда кам бо`лиши.
7. Ер уйида бо`лганда ҳам аёли билан гаплашмай, ҳадеб телевизор ко`риши ёки компютер ёнида узоқ о`тириб, интернет билан банд бо`лиши.
8. Хотинининг сарф-харажатларига пул сарфлашни хоҳламаслиги ёки жуда оз миқдорда сарфлаши.
9. Уйда бо`лган кезларида аёлининг юзига ҳеч назар солмаслиги.
10. Хотинига фақат жинсий алоқа вақтидагина е`тибор қаратиши.
11. Ер аёлига о`зининг чарчаганлигини, толиққанлигини ҳадеб ошкора айтавериши.
12. Аёлининг берган саволларига жавоб бергиси келмаслиги…

 

Хо`ш, еркак нега аёлидан безади? Ба`зи еркаклар аёлининг хулқи ёмонлиги учун ёқтирмай қолса, ба`зилари аёлидаги жасадий камчиликлар сабабли ёқтирмай қолади. Никоҳдан олдин бо`лажак турмуш о`ртог`и билан учрашувга чиққанда, қиз унинг ко`зига жуда чиройли, тенги ё`қ, бир со`з билан айтганда идеал жуфт бо`либ ко`ринади. То`й о`тгандан кейин еса, учрашув пайтида сезилмаган ундаги айрим камчиликлар, номутаносибликлар ко`зга ташлана бошлайди.

Деярли барча қизлар учрашувга чиққанларида о`зларидаги қусурларини, хулқий камчиликларини яширишади. Комил инсон бо`либ ко`ринишга ҳаракат қилишади. Натижада, то`йдан кейин ко`п о`тмай йигит қизнинг асл “юз”ини ко`ргандан со`нг ундан совий бошлайди. Айрим оилаларда бу совиш ажралиш, талоқ билан ниҳоясига етади. Ба`зи еркаклар еса тақдирга тан бериб, о`ша жуфтлари билан бир умр чидаб яшашга қарор қилишади.

Хотин о`з ерига унча е`тибор бермаслиги, унинг хоҳишлари билан ҳисоблашмаслиги, бо`лар-бо`лмасга ерини пул сарфлашга мажбур қилиб, уни ноқулай аҳволга солиши, итоацизлик қилиши ҳам ернинг совишига сабаб бо`лади.

Ер о`з аёлининг ко`чаларда, бозорларда юрганида келишган йигитларга бақрайиб, ёмон ко`з билан қарашини ёки телевизорда чиқадиган хушбичим, чиройли еркакларга суқланиб назар солишини сезиб қолса ҳам аёлидан ко`нгли совиб, ундан бутунлай музлаб қолиши мумкин.

О`з о`рнида шуни айтиб о`тиш керакки, юқорида келтирилган аломатлар аёлда сезилиши, ер аёлидан емас, аксинча, аёл еридан зериккан, совиган бо`лиши мумкин. Шунинг учун мазкур аломатларга еркаклар ҳам е`тиборли бо`лишлари, хотинларида улардан бирортаси сезилса, дарҳол унинг чорасини ахтаришлари керак.

Аёлнинг еридан зерикишига юқоридагидек, учрашган йигити то`йдан кейин у қадар идеал бо`либ чиқмагани, унда ҳам турли камчиликлар, номуносибликлар борлиги сабаб бо`лади. Бундан ташқари ер аёлининг ёнида бегона аёл-қизларга тикилиб қараши ҳам аёлининг совишига олиб келади.
Со`зимиз ниҳоясида Яратгандан юртимиздаги ҳар бир оила мустаҳкам бо`лишини, турмушимиз янада обод, ҳаётимиз бундан ҳам фаровон бо`лишини со`раймиз.

 

(Visited 4 023 times, 1 visits today)
Оцените статью
DAVOLASH
error: Content is protected !!