Chigirtka. Tushda

Chigirtka. Tushda chigirtkalarning yopirilganini ko’rish qaysidir mamlakatda qishloq xo’jaligida halokat ro’y be  rishidan, buning oqibatida mamlakat bir necha yil ri  vojlanishda ortda qolishidan dalolat beradi. Tush sohi  bining o’zi bunday tushdan keyin moddiy sharoitda bir tarzda turmaydi. Kimki tushida chigirtkani o’ldirayotga  nini ko’rsa, o’ngida eng mushkul bir ishda g’olib keladi.

(Visited 624 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment