Psixologiya faktlar

Psixologiya faktlar Psixologiya faktlar Yaxshi baholar yomon baholarga nisbatan esda yaxshi qoladi. “A’lo” (5) baho 89% hollarda esda saqlab qolinadi, “Qoniqarli” (3) baho esa 29% hollarda esda qoladi. Shuning uchun ko`pchilik odamlar o`zlarining yoshlikdagi yomon baholarini eslay olmaydilar va yaxshi o`qiganliklarini eslab yurishadi.

davomi

Ta`lim

Ta`lim Ta`lim “Олий та`лим” атамаси заминида иқтисод, фан, техника ва маданият соҳасида фаолият олиб борувчи, иш мобайнида илм-фан, маданият, техника янгиликларини қўллаган ва ўз устида ишлаган ҳолда назарий ва амалий муаммоларни бартараф етувчи юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш тушунилади.

davomi

Qiziqarli

Qiziqarli malumotlar Qiziqarli 1) Дунёда ҳар бир инсон бетакрор, мумтоз бир асардир. Хатто, бармоқ излари бир-бирига тўлиқ мос келадиган икки одамни учратиш мумкин емас.

davomi