BOSh AYLANIShI davolash

BOSh AYLANIShIDA Bosh aylanishi – muvozanat buzilib, atrofdagi narsalar aylanayotgandek sezilishi. Bunda bemor ko’ngli aynib qusadi, qulog’i shang’illaydi, yaxshi eshitmaydi, rangi bo’zaradi, tomir urishi susayadi, o’rnidan turganida yiqilib tushadi va hokazo.

Keskin harakat qilganda, sakrab turganda, samolyot, poroxod kabilarda, shuningdek, gipertoniya, bosh miya tomirlari aterosklerozi, o’rta va ichki quloq kasalliklari, shikastlanish, zaharlanish oqibatida bosh aylanadi. Agar bosh aylansa, sunbul o’tini qaynatib suvi ichilsa, u to’xtaydi.

(Visited 952 times, 1 visits today)

Related posts