Arpa uni tush

Arpa uni. Kimki tushida arpa unidan xamir qorib turganini ko’rsa, u el orasida o’zining halolligi va ado  latliligi bilan mashhur bo’lib, hokimiyatni qo’lga kiri  tadi va dushmanlari ustidan g’olib keladi.

(Visited 111 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment