Arg’imnok

Arg’imnok
Arg’imchoq. Tushda arg’imchoq uchsangiz, o’ngingizda en  giltaklik qilib, biron ishni rasvo qilib qo’yishingizga ishoradir.

Asabiylik. Kimki tushida asabiylik kasaliga duchor bo’lganligini ko’rsa, bunday tush gunoxdarga ishora bo’lib, tush sohibi o’ngida tavba qilib, ezgu ishlarni qilmog’i kerak.

Asalari. X,ar kim tushida asalari ketidan quvibdi, xoh uni tutsin, xoh tutmasin, o’ngida daromadli ishga qo’l urishiga va bu ishdan katta manfaat olishiga isho  ra bo’ladi. Yana aytadilarki, qishloqda yashovchi kishi tu  shida asalari ko’rsa, o’ngida daromadga ega bo’ladi, sha  harlik bunday tush ko’rsa, o’ngidagi tashvish va behalo  vatlikdan dalolat bo’ladi.

Tushda asalarini o’ldirish o’ngdagi ziyon ko’rishga ishoradir. Agar zobit tushida asalari ko’rsa, o’ngida intizomli askarlarga qo’mondon  lik qiladi. Kimniki asalari chaqsa, o’ngida haqorat eshitadi. Tushda asalari podasi quvsa, o’ngdagi xayrli ishlarga ishoradir.

Asal. Kimki tushida toza yoki ishlov berilgan asal ko’rsa, o’ngida meros tufayli boylikka erishar ekan. Tushda o’z oldida ko’p mikdorda asal ko’rish bilimga ishoradir. Kimki odamlarni asal bilan mehm’n qilsa, o’ngida bilimini boshqalarga o’rgatar ekan.

Tushda asal ko’rish va emoq ko’p mehnat qilmay boylik topishdan dalolat beradi. Issiq  lik orqali ishlov berilgan asal og’ir mehnat evaziga to  piladigan ozgina foydaga ishora bo’lar ekan.

Asal yomg’iri. Gushda havodan asal yomg’irining yog’ishi va undap odamlarning ichishi Qur’on mazmuniga ishora. Kim uni qanday tushunadi va qanday foyda oladi — tush shun  ga ishora qiladi.    n

(Visited 182 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment