Agar uylangan bo’lsangiz

Bulbul. Agar uylangan bo’lsangiz va tushingizda bul  bul ko’rsangiz, zakiy bir farzandga ota bo’lar ekansiz. Kirmoniy bulbul haqidagi tushni shunday ta’bir qilib, agar tush sohibi «ulbulni qo’lidan uchirib yuborsa, far  zandi halok bo’ladk, deb ta’bir qiladi.

Bulut. Kimki tushida bulut ko’rsa, kimgadir tobe bo’lsa, erkin bo’ladi, turmushi yaxshilanadi. Bu tush haqida haz  rat Doniyol har kim tushida yog’ib turgan oq bulutni ko’rsa, Alloh unga ilmu hikmat va manfaat ato qiladi, deb ta’  bir aytgan.

Burga. Agar tushingizda burga ko’rsangiz yoki burga tu  shingizda chaqsa, dushmaningiz nihoyatda zaif ekan.
Bufet. Tushingizda yaxshi bir bufetga kirdingiz va u erda ovqatlandingiz, bilingki, o’ngingizda natijasiz mu  habbatga duch kelasiz. Tushda bufet ko’rishni yana shunday ta’bir qiladilarki, pulsiz qolishingiz yoki omadli bo’li  shingiz ko’rgan bufetingizning saranjomligi va orasta  ligiga bog’liq. Agar orasta bo’lsa, siz uchun yaxshi.

(Visited 324 times, 1 visits today)
Rate article
DAVOLASH
Add a comment
error: Content is protected !!