Agar savdo ahli tushida latta ko’rsa

Latta. Agar savdo ahli tushida latta ko’rsa, daromadga ishora bo’ladi, boshqalar uchun qashshoqlikka ishora.
Lashkar. Bu so’zni hozirgi tushunchamizdagi armiya deb anglash lozim. Tushda lashkar ko’rish tinch va osoyishta hayotdan dalolat beradi.

La’l. Tushida kimki la’l ko’rsa, o’ngida kutgan ishi bo’lmay, aldanib qoladi.

Limu. Tushda limu emoq xorlik va umidsizlikka isho  ra. Ko’k limu yuqumli yoki boshqa bir kasallik orttirish  dan dalolat. Quruqshagan limuni uylangan kishilar ko’rsa, xotini bilan ajralishadi, sevishganlar ko’rsa, ayriliq  dan darak beradi.

Loviya. Tushda loviya ko’rishning ta’biri quyidagilar  dan iborat: etilmagan loviyani ko’rgan odam sergapligi tufayli zararga duch keladi; etilgan loviya eyish tash  vishlardan qutulishga ishora; loviyadan tushida ko’p esa, atrofidagi dushmanlari tarqab ketadi.

Loygarchilik, kirlik. Tushda loygarchilik va kirlik  ni ko’rish boylik, faol harakat, hodisalarning ko’pligi va g’iybat ramzi hisoblanadi. O’tib bo’lmas loygarchilik  ni ko’rish odamlar boshiga yog’ilajak kulfatlardan dalo  latdir. Bir shaharga loy yog’ayotganligini ko’rish odamlar  ning o’limidan, hukmdorlarning almashinuvidan, falo  katli hodisalarning ko’p bo’lishidan darak beradi. Tushda loy ichida oltin tanga ko’rish o’z hukmdorligini shuhrat  parastlik asosiga qurgan, ajdodlar to’plagan moddiy boy

(Visited 211 times, 1 visits today)
Rate article
DAVOLASH
Add a comment
error: Content is protected !!