Agar o’zingiz tomga chiqib varrak

Varrak. Agar o’zingiz tomga chiqib varrak uchirayotgan bo’lsangiz, shon sharaf, yuksak martaba, izzat hurmat to  pishingizga ishora bo’ladi, agar birovning varrak uchira  yotganini ko’rsangiz, murodga etmaslikka yo’yiladi. Var  rak uchirib turib tomdan yiqilish o’ngdagi biron ko’ngil  sizlikdan ogohlantiradi.

Vasiyatnoma. Tushda vasiyatnoma yozish kelajakdagi og’ir sinovlarga ishora. Agar ayol kitpi o’zining foydasiga vasi  yatnoma yozilmaganini tushida ko’rsa, o’ngida kimlar bilan  dir sudlashadi va boshqa janjallar uning tinkasini quri  tadi. Agar kimki tushida vasiyatnoma yozib, uni tasdiqlata olmasa, o’ngida g’iybat va bo’htonlarga hadaf bo’ladi.

Tushda vasiyatnomadan mahrum bo’lish o’ngda savdo va boshqa ishlar  ning inqiroziga ishoradir. Vasiyatnomani yo’qotish yoki io’q qilish o’ngda g’iybat va aldovga nishon bo’lishdir.
Va’da. Agar tushingizda kimgadir biron narsa va’da qilib yuborgan bo’lsangiz, o’pgingizda ehtiyot bo’ling, kim

(Visited 467 times, 1 visits today)
Rate article
DAVOLASH
Add a comment
error: Content is protected !!