Afrika tushda

Agar biron kishi tanish bilishlaridan biriga sirini yoki omonatini ishonmoqchi bo’lsayu, tu  shida axta qilingan odamni ko’rsa, o’ngida rejasidan qay  tishi kerak. Lekin ba’zi ta’birchilarning fikricha, tu  shida axta qilinayotganligini ko’rgan odam o’ngida g’amxo’r  lik ko’radi, deydilar.

Agar kimki tushida axta qilingan noma’lum odamni ko’rsa va u dono gaplarni gapirayotgan bo’lsa, o’ngida yaxshi xabar kutishi kerak ekan.

Afrika. Agar tushingizda Afrikada bo’lib qolsangizu, sizni odamxo’rlar o’rab olgan bo’lsalar, demak, o’ngingizda dushmanlaringiz sizni tang qilib qo’yar ekanlar. Agar ayol  lar tushlarida Afrikani ko’rsalar yoki o’sha joyga safar qilsalar, o’nglarida safardan ko’ngillari to’lmaydi va umidsizlikka tushadilar.

Afg’on rubobi. Tushda afg’on rubobining yoqimli va g’am  gin ohangini tinglash o’ngda maifaatli ishning xafachi  lik bilan tugashiga ishora. Singan afg’on rubobi kasal  likdai dalolat.

Aqiq. Tushingizda aqiq tosh ko’rsangiz, o’ngingizda sa  lomat va sog’ bo’lasiz va umringiz uzoq bo’ladi.
A’zolarning bo’laklanishi. Kimki tushida biron a’zo  sining bo’laklab tashlanganligini ko’rsa, o’ngidagi safarga, oilasining tarqalib ketishiga ishoradir.

Bazm. Umuman, tushda bazm va bazmda ishtirok etish xushxabar va tabrikka ishoradir. Bunday tush do’stlarning xayr  xohligidan dalolat beradi. Agar tushida kishi o’zini quvnoq, go’kis kiyingan odamlar davrasida ko’rsa va das  turxon to’kin bo’lsa, har bir ishda ulkan muvaffaqiyatga, do’stlar davrasida baxtiyorlikka dalildir. Agar bu bazmda xo’mraygan, qovog’idan qor yoqqan mehmonlar ishtirok etsa va dasturxon qashshoq bo’lsa, yuqoridagilarning aksidir.

(Visited 297 times, 1 visits today)
Rate article
DAVOLASH
Add a comment
error: Content is protected !!