Umurtqa va mushak tizimi

Umurtqa va mushak tizimi Bosh suyakdan to dumg’azaga qadar umurtqa yoylarining bo’rtiklari baquvvat cho’ziluvchan paylar bilan o’ralgan bo’lib, ular hamma umurtqa bo’g’imlari va umurtqalar oralig’idagi disklarni tutashtiradi. Dumg’aza-hovurg’a va horin orasidagi hismlar orqali favhulodda kuchli paylar tizimi o’tadi, ular son va umurtqa asosi o’rtasidagi bo’g’imlarni birlashtiradi. Odam tanasining asosiy og’irligi mana shularga tushadi.

davomi

Umurtqaning tuzilishi

Umurtqaning tuzilishi Inson skeletining hayron qolarli darajadagi o’zagi qanday paydo bo’lgan ekan-a?! Umurtqa – egiluvchan ustun shaklida bo’lib, u bosh suyak asosidan to tosga qadar, dumg’aza (pona shaklida suyakdan o’sib chiqqan beshta murtakli umurtqa bo’g’inlari) va dum suyagi (ukcha katta bo’lmagan uchburchak shaklidagi “dum” suyagidan o’sib chiqqan to’rtta murtakli umurtqa bo’g’imlari)gacha cho’zilgan 24 ta uncha katta bo’lmagan umurtqa pog’onalaridan tashkil topgan.

davomi

Uyqusizlikni qanday engish mumkin?

Uyqusizlikni qanday engish mumkin? Agar uY1qu kelavermasa, siz uni nafas olish maromining imitatsiyasi ortqali chaqirishingiz mumkin. Tinch yoting, o’zingizni butunlay bo’sh qo’ying va ko’zlarni yumgan holda ChUqUR uyquda yotganda nafas olganday nafas oling. Ko’zni yumganday miyangiz “tuynuk”larini yopib qo’ying. Agar bu yordam bermasa, unda tomir urishining har yuztasini barmoq bilan belgilab, mingga qadar sanang. Bu uyquning bostirib kelishiga xizmat qiladi. Yana bir usul: qorinni erga qaratib yoting, qo’llar yostiq ostida, yuzingiz chapga burilgan. Bu holat ko’p hollarda foydali. Odatda bolalarning mana shunday holatda uxlashi ular ongosti tasavvurlarining bo’shashishi uchun imkon…

davomi

Qo’rquvni engib o’tish

Qo’rquvni engib o’tish Qo’rquvni engib o’tish uchun insonga jismoniy, aqliy va ruhiy quvvat kerak bo’ladi. Siz o’z qo’rquvingizni o’zingiz bartaraf etishingiz, buning uchun donoligingiz siz bilan birga bo’lishi lozim. Olloh bizga qo’rquv tuyg’usini emas, faqat quvvat, mehr-muhabbat va sog’lom fikrlash tuyg’usini taqdim etadi. Bu gapni baxtsizlik va omadsizlik bilan kurashayotgan kisqilarga etkazing. Ularning isqonch va e’tiqodlari aql dunyosida yo’l topolmay yo’holib ketmasligi uchun o’z xayollarida bu o’gitni qayta-qayta takrorlashlari kerak. Tabiiy hayot Dasturiga amal qilar ekansiz, siz Yaratgandan yordam so’rab murojaat etasiz. O’zingizning har kungi o’y-xayolingizda bu kuch bilan uchrashasiz.…

davomi